การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 60 (MDCU Congress 2024) 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

Theme :  Navigating the Future of Healthcare: Integrating Technology and Patient-Centered Care in General Medicine

วันที่ :       14-16 สิงหาคม 2567  

รูปแบบ :    Hybrid ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
               และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)

Website : https://www.mdcuconference.com

 

Highlights : 
          MDCU Talk
          MDCU Medical Tournament
          Department Open House
          Alumni Meeting รุ่น 9, 19, 29, 39 และ 49 

สอบถามรายละเอียด 
https://www.mdcuconference.com
Facebook :  MDCU Congress
IG : mdcucongress
TikTok: mdcucongress