MDCU Conference Center

ศูนย์ประชุมวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ (การจัดประชุมวิชาการประจำปี ประจำเดือน และภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การวิจัย สาธารณสุข และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ภายในและภายนอกประเทศ) และบริหารจัดการ การใช้ห้องเรียน ห้องประชุม อาคาร อปร แพทยพัฒฒน์ อานันทมหิดล และหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่ามากที่สุด

ดูเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

MDCU Conference

Days of web site

Conferences

Participants

Submissions

ปฏิทินการประชุม

MDCU Congress 2024

MDCU CONGRESS 2024

FACULTY OF MEDICINE, CHULALONGKORN UNIVERSITY AND KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL

ASAN-Siriraj Reconstruction of Lower Extremity Workshop 2025

Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand

Brenden Legros

Annual Meeting of ThPRS and ThSAPS Combined with APRAS 1-day meeting 2025

The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand

Brenden Legros

5th Asia Oceanian Congress of NeuroRehabilitation, AOCNR2025

TRUE ICON HALL, ICONSIAM, Bangkok, Thailand

การให้บริการ

ศูนย์ประชุมวิชาการ คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์
และการบริหารจัดการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การให้บริการ

ศูนย์ประชุมวิชาการ คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ และการบริหารจัดการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดประชุมวิชาการ

ให้บริการสร้างเว็บไซต์สำหรับจัดประชุมวิชาการ
การลงทะเบียนออนไลน์และการส่งบทคัดย่อออนไลน์

ดูเพิ่มเติม

ระบบจองห้องออนไลน์

ห้องเรียน ห้องประชุม อาคาร อปร อานันทมหิดล
แพทยพัฒน์ และหอพักพัฒนาคณาจารย์

ดูเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เราสรุปคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้ท่านสามารถดูคำตอบเบื้องต้นได้ หากท่านยังมีคำถาม กรุณาติดต่อเราตามช่องทางต่างๆ

1. หากลืม Username และ Password ในการเข้า www.mdcuconference.com จะต้องทำอย่างไร?

สามารถกดลืมรหัสผ่านเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ โดยระบบจะส่งลิงก์เพื่อแก้ไขรหัสผ่านให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน

2. สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม มีขั้นตอนในการลงทะเบียนอย่างไรบ้าง?

1. เลือกการประชุมที่ท่านสนใจ
2. คลิกลงทะเบียน
3. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
4. ยืนยันการลงทะเบียน
5. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และกดยืนยันการชำระเงิน เพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

3. จะทราบได้อย่างไรว่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเรียบร้อยแล้ว?

หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบรับการเข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

4. สามารถส่งบทความหรือบทคัดย่อได้จำนวนกี่ไฟล์ต่อการส่ง 1 ครั้ง?

สามารถส่งบทความหรือบทคัดย่อได้ไม่เกิน 5 ไฟล์ ต่อการส่ง 1 ครั้ง

5. หากต้องการขอใช้สถาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต้องทำอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1. โทรสอบถามห้องว่างและรายละเอียดการจัดงาน ที่เบอร์ 0 2256 4000 ต่อ 3507
ขั้นตอนที่ 2. แบ่งเป็น 2 กรณี (ใช้สำหรับการเรียนการสอน และใช้สำหรับจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น ประชุม)
2.1 กรอกแบบฟอร์มขอใช้สำหรับการเรียนการสอน ส่งมาที่ศูนย์ประชุมวิชการ ชั้น 1อาคาร อปร
2.2 ทำบันทึกข้อความ สำหรับการจัดกิจกรรมอื่นๆ (เรียน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ) ส่งที่ งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล

6. การชำระค่าใช้จ่ายในการขอใช้สถานที่ มีขั้นตอนอย่างไร?

แบ่งเป็น 2 ส่วน (ชำระค่าเช่าสถานที่ และชำระค่าปฏิบัติงาน)
ส่วนที่ 1. ค่าบำรุงสถานที่และค่าสาธารณูปโภค ชำระที่งานคลัง ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล โทร. 4457
ส่วนที่ 2. ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ (กรณีล่วงเวลา) ชำระที่ศูนย์ประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคาร อปร โทร. 3507

7. สามารถยกเลิกการขอใช้สถานที่ได้หรือไม่?

สามารถยกเลิกการขอใช้สถานที่ได้ โดยติดต่อ 0 2256 4193 ต่อ 3507 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจะต้องทำบันทึกข้อความขอยกเลิกการขอใช้สถานที่กลับมาที่งานสารบรรณ (เรียน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ)

8. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ทางใด?

9. ต้องการใช้สถานที่แบบเร่งด่วน ได้หรือไม่?

- โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมวิชาการ โดยตรงเพื่อเช็คห้องประชุมว่าว่างหรือไม่
- ในกรณีที่ต้องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โทร. 0 2256 4282

10. หน่วยงานภายนอกมาขอใช้สถานที่ได้หรือไม่?

หน่วยงานภายนอกสามารถขอใช้สถานที่ได้ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายใน

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 - 2568 ดูเพิ่มเติม

ที่ปรึกษา

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

คณบดี

ประธาน

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองประธาน

รศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองประธาน

ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ติดต่อเรา

ติดต่อศูนย์ประชุมวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่

1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

บริการจองห้องออนไลน์: 0 2256 4000 ต่อ 3507

การจัดประชุมวิชาการ: 0 2256 4193

Email

บริการจองห้องออนไลน์: mdcu2011@gmail.com

การจัดประชุมวิชาการ: mdcuconference@gmail.com, mdcucongress@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

Loading
Your message has been sent. Thank you!